Skip to main content

Table 2 smFISH probe sequences used to detect PP2A nascent transcripts

From: A method for detecting single mRNA molecules in Arabidopsis thaliana

PP2A intron probes Sequences (5′–3′)
1 actattaccattcttagact
2 gaactgaaactttgtgccgt
3 tgacccattagcctctaaaa
4 ctttaaactcaattccgcct
5 tgcatacatagacaccatca
6 gtaaaccagccttatctaac
7 ttgacagagcatggaaagga
8 tcttctgttttagtggctta
9 acaattgacaaaggacccca
10 gcatatttccaaactttggg
11 acacctataaggggaacact
12 acttcaacctaccaatttcc
13 atgttctcttagatcaacca
14 aaagagcgctaaagccagag
15 tcacatacacaaccacaacc
16 acctataccgaggtatgtat
17 gcttaagtcggtttcacatt
18 acacaatgacagtgttcagt
19 cccataactaggcttgatga
20 acttgcctattacacatcag
21 tgttcaatgcagtaacccta
22 gcttaacttcagctaatggt
23 agctgagatgtagacaaccg
24 ctttcccataaagctcatca
25 agcagctcatacatatctgc
26 aacttcaaccatcactgctt
27 acctctgaagtcagtaatct
28 catggacttccaagtaccaa
29 cacactcttcttaagtgtgt
30 tggtcctttgcataatatga
31 cttagcaaacaccgacagta
32 ctacgtgtagatttataggt
33 atcggtttttaattctgctt
34 gtattcatgatatgagaggc
35 cactccaaactatagagcca
36 atctttatctctaagatgct
37 gatgacagtgactaggacga
38 ccttccaggcacagttaaaa
39 acatagtgaggttttcttat
40 atgccaagttaaaagctgca
41 gagtaacttggtcaatagca
42 acccaatgtcgtacaaagag
43 acagctcctttgaacatgtg
44 tagtcattgacttgaccaaa
45 ggacaaagaatttgctgtca
46 ctggatgattcaatgaaggt
47 ttcaagcagtagagacgaca
48 actccaataaccaatagcta