Skip to main content

Table 2 smFISH probe sequences used to detect PP2A nascent transcripts

From: A method for detecting single mRNA molecules in Arabidopsis thaliana

PP2A intron probes

Sequences (5′–3′)

1

actattaccattcttagact

2

gaactgaaactttgtgccgt

3

tgacccattagcctctaaaa

4

ctttaaactcaattccgcct

5

tgcatacatagacaccatca

6

gtaaaccagccttatctaac

7

ttgacagagcatggaaagga

8

tcttctgttttagtggctta

9

acaattgacaaaggacccca

10

gcatatttccaaactttggg

11

acacctataaggggaacact

12

acttcaacctaccaatttcc

13

atgttctcttagatcaacca

14

aaagagcgctaaagccagag

15

tcacatacacaaccacaacc

16

acctataccgaggtatgtat

17

gcttaagtcggtttcacatt

18

acacaatgacagtgttcagt

19

cccataactaggcttgatga

20

acttgcctattacacatcag

21

tgttcaatgcagtaacccta

22

gcttaacttcagctaatggt

23

agctgagatgtagacaaccg

24

ctttcccataaagctcatca

25

agcagctcatacatatctgc

26

aacttcaaccatcactgctt

27

acctctgaagtcagtaatct

28

catggacttccaagtaccaa

29

cacactcttcttaagtgtgt

30

tggtcctttgcataatatga

31

cttagcaaacaccgacagta

32

ctacgtgtagatttataggt

33

atcggtttttaattctgctt

34

gtattcatgatatgagaggc

35

cactccaaactatagagcca

36

atctttatctctaagatgct

37

gatgacagtgactaggacga

38

ccttccaggcacagttaaaa

39

acatagtgaggttttcttat

40

atgccaagttaaaagctgca

41

gagtaacttggtcaatagca

42

acccaatgtcgtacaaagag

43

acagctcctttgaacatgtg

44

tagtcattgacttgaccaaa

45

ggacaaagaatttgctgtca

46

ctggatgattcaatgaaggt

47

ttcaagcagtagagacgaca

48

actccaataaccaatagcta